Zadanie domowe z sys.op

Przy użyciu przystawki Foldery udostępnione

 

 1. Aby otworzyć element Panelu sterowania, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie odpowiednią ikonę. 
 2. W drzewie konsoli kliknij folder Udziały.
  Gdzie?
  • Zarządzanie komputerem/Narzędzia systemowe/Foldery udostępnione/Udziały
 3. W okienku szczegółów kliknij prawym przyciskiem myszy zasób udostępniony, dla którego chcesz ustawić uprawnienia, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 4. Na karcie Uprawnienia udziału wprowadź żądane zmiany, a następnie kliknij przycisk OK:
  • Aby przypisać użytkownikowi lub grupie uprawnienia do zasobu udostępnionego, kliknij przycisk Dodaj. W oknie dialogowym Wybieranie użytkowników, komputerów lub grup wyszukaj lub wpisz nazwę użytkownika lub grupy, a następnie kliknij przycisk OK.
  • Aby odwołać dostęp do zasobu udostępnionego, kliknij przycisk Usuń.
  • Aby ustawić indywidualne uprawnienia dla użytkownika lub grupy, w polu Uprawnienia dlagrupa lub użytkownik zaznacz pole wyboru Zezwalaj lub Odmów.


Dodaj komentarz


Dodaj

© 2013-2019 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl