Zadanie domowe z sys.op

KROK 1.1: Na pasku zadań klikamy na ikonkę Start i z menu wybieramy Panel sterowania

KROK 1.2: [KLASYCZNE MENU START] Na pasku zadań klikamy na ikonkę Start i z menu wybieramy Ustawienia, a następnie Połączenia sieciowe. Po wykonaniu tego kroku przechodzimy odrazu do punktu nr 3

KROK 2.1.1: [WIDOK KATEGORII] W Panelu sterowania wybieramy kategorię Połączenia sieciowe i internetowe

KROK 2.1.2: [WIDOK KATEGORII] Z kategorii Połączenia sieciowe i internetowe wybieramy Połączenia sieciowe

KROK 2.2: [WIDOK KLASYCZNY] W Panelu sterowania wybieramy Połączenia sieciowe

KROK 3: W oknie Połączenia sieciowe klikamy prawym przyciskiem myszki na wybranym Połączeniu lokalnym i z menu wybieramy Właściwości

KROK 4: W oknie Właściwości: Połączenie lokalne zaznaczamy Protokół internetowy (TCP/IP) i klikamy we Właściwości. Warto włączyć sobie również opcje powiadamiania o stanie połączenia

KROK 5.1: [KONFIGURACJA AUTOMATYCZNA] Aby pobrać ustawienia połączenia sieciowego z serwera DHCP należy w oknie Właściwości: Protokół internetowy (TCP/IP) zaznaczyć opcję Uzyskaj adres IP automatycznie oraz Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie i kliknąć OK.

KROK 5.2: [KONFIGURACJA RĘCZNA] Aby wprowadzić ręczne ustawienia połączenia sieciowego należy w oknie Właściwości: Protokół internetowy (TCP/IP) zaznaczyć opcję Użyj następującego adresu IP oraz Użyj następujących adresów serwerów DNS, skonfigurować odpowiednio aktywne pola i kliknąć OK.

KROK 6.1: Aby sprawdzić stan naszego połączenia należy w oknie Połączenia sieciowe kliknąć prawym przyciskiem myszki na wybranym Połączeniu lokalnym i z menu wybrać Stan

KROK 6.2: W oknie Stan: Połączenie lokalne możemy przejrzeć szczegółowe informacje na temat połączenia wybierając zakładkę Obsługa oraz przejść do konfiguracji klikając we WłaściwościDodaj komentarz


Dodaj

© 2013-2019 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl