Zadanie domowe z sys.op

KROK 1: Na pasku zadań klikamy na ikonkę Start i z menu wybieramy Panel sterowania

KROK 2.1: [WIDOK KATEGORII] W Panelu sterowania z kategorii Sieć i Internet wybieramy Wyświetl stan sieci i zadania

KROK 2.2: [WIDOK IKON] W Panelu sterowania wybieramy Centrum sieci i udostępniania

KROK 3: W Centrum sieci i udostępniania z lewego menu wybieramy Zmień ustawienia karty sieciowej

KROK 4: W oknie Połączenia sieciowe klikamy prawym przyciskiem myszki na wybranym Połączeniu lokalnymi z menu wybieramy Właściwości

KROK 5: W oknie Właściwości: Połączenie lokalne zaznaczamy Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4) i klikamy we Właściwości

KROK 6.1: [KONFIGURACJA AUTOMATYCZNA] Aby pobrać ustawienia połączenia sieciowego z serwera DHCP należy w oknie Właściwości: Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4) zaznaczyć opcję Uzyskaj adres IP automatycznie oraz Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie i kliknąć OK.

KROK 6.2: [KONFIGURACJA RĘCZNA] Aby wprowadzić ręczne ustawienia połączenia sieciowego należy w oknie Właściwości: Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4) zaznaczyć opcję Użyj następującego adresu IP oraz Użyj następujących adresów serwerów DNS, skonfigurować odpowiednio aktywne pola i kliknąć OK.

KROK 7.1: Aby sprawdzić stan naszego połączenia należy w oknie Połączenia sieciowe kliknąć prawym przyciskiem myszki na wybranym Połączeniu lokalnym i z menu wybrać Stan:

KROK 7.2: W oknie Stan: Połączenie lokalne możemy przejrzeć szczegółowe informacje na temat połączenia klikając w Szczegóły..., sprawdzić jego aktywność, zdiagnozować (Diagnozuj), gdy występują problemy oraz przejść do konfiguracji klikając we Właściwości:Dodaj komentarz


Dodaj

© 2013-2019 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl